Skip to main content

Propisi

Ostalo

Naslov
Program o stručnom usavršavanju državnih službenika i namještenika Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument Program_preuzmi (242.96 KB)
Statut JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/18 (216.11 KB)
Pravilnik

Naslov
Pravilnik za prevenciju i sprečavanje korupcije u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i internom prijavljivanju korupcije te zaštiti lica koje prijavljuje korupciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22 (659.43 KB)
Pravilnik o zdravstvenim uslugama za koje se ne može formirati lista čekanje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/22 (172.25 KB) , 40/22 (1.8 MB)
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument Pravilnik_preuzmi (1.85 MB) , Pravilnik_o_izmj._Pravilnika (125.07 KB)
Pravilnik o standardima za uvođenje i realizaciju javno dostupne rane defibrilacije na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/22 (321.92 KB)
Prečišćeni tekst pravilnika o priznavanju troškova nabavke skupih COVID lijekova i lijekova koji nisu obuhvaćeni listom lijekova Kantona Sarajevo Interni dokument Prečišćeni tekst - preuzmi (323.92 KB)
Pravilnik o organizaciji i načinu rada Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument Pravilnik_preuzmi (270.09 KB)
Pravilnik o načinu izvještavanja, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama u postupcima presađivanja organa u svrhu liječenja 'Službene novine FBiH' 9/19 (148.51 KB)
Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u oblasti primjene tkiva i ćelija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja te sadržaju i obliku obrasca godišnjeg izvještaja 'Službene novine FBiH' 9/19 (360.82 KB)
Pravilnik o stručnom usavršavanju zdravstvenih saradnika u oblasti psihoterapijskog savjetovanja za djecu i adolescente 'Službene novine FBiH' 7/19 (4.1 MB)
• Pravilnik o kontroli propisivanja, izrade, isporuke, preuzimanja i korištenja medicinskih sredstava 'Službene novine Kantona Sarajevo' 53/18 (340.17 KB)
Ргаvilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima bazenskih kupališta i zdravstvenoj ispravnost bazenskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/18 (219.67 KB)
• Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ustanove koje obavljaju zdravstvene preglede i načinu obavljanja zdravstvenih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja, te drugim pitanjima od značaja za utvrđi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/18 (1.06 MB)
Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca 'Službene novine FBiH' 61/18 Prvi dio (15.52 MB) , 61718 Drugi dio (16.16 MB)
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija 'Službene novine FBiH' 61/18 (4.85 MB)
• Pravilnik o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije 'Službene novine FBiH' 61/18 (7.23 MB)
Pravilnik o kriterijima za testiranje darovaoca u pogledu bolesti koje se mogu prenositi presađivanjem 'Službene novine FBiH' 9/14 (170.18 KB) , 35/18 (312.21 KB)
Sporazum ili ugovor

Naslov
Ugovor o nabavci polica/ormara koje služe za odlaganje registratora, a za potrebe uposlenika Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument Ugovor - Sprzo Company (57.77 KB)
Zakon

Naslov
• Zakon o liječenju neplodnosti i biomediicnski potpomognutom oplodnjom 'Službene novine FBiH' 59/18 (311.02 KB)