Skip to main content

Udruženja građana

Udruženje "Renesansa" Dolina 1 renesans@bih.net.ba +387(0)62 108-444
+387(0)62 683-791
http://www.renesansa.org.ba
Udruženje za zdravu ishranu i kvalitetan život "Nutrivita" Aleja lipa 56 info@nutrivita.ba +387(0)33 712-535
+387(0) 33 712-536
+387(0)61 484-524
http://www.nutrivita.ba
Udruženje Centar za žene "Žar" Sarajevo Odobašina 10 ce.zar@smartnet.ba +387(0)33 205-010
Udruženje Medicinska asocijacija "BIMA" u BiH Sarači 77 bima-bih@hotmail.com +387(0)33 537-869; http://www.bima.co.ba
Udruženje dijabetičara Kantona Sarajevo Štrosmajerova 3 +387(0)33 442-293
Društvo ujedinjenih građanskih akcija Sarajevo Petra Tiješića 20 dugabih@bih.net.ba +387(33)460-288 http://dugabih.com.ba
Udruženje "Partnerstvo za zdravlje" Dr.Mustafe Pintola 1 aidakurtovic@partnerskipsinhealth.ba +387(0)33 627-652
Udruženje za podršku resocijalizaciji ovisnika i liječenih od ovisnosti "PROI" Maršala Tita 6 ugproi@bih.net.ba +387(0)33 557-545; http://www.ugproi.com
Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Kantona Sarajevo Breka 126 udruzenje.ddk@gmail.com +387(61)312-952
Asocijacija za podršku oboljelih od HIV/AIDS-a "Apoha" Kemala Kapetanovića 17 apoha@xy.com.ba +387(0)33 612-661 +387(0)33 717-300 http://www.xy.com.ba/apoha
Udruženje za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega Kantona Sarajevo-"Donorska mreža Kantona Sarajeva" Bolnička 25 kcushemodijaliza@bih.net.ba +387(0)33 269-071 http://www.undt.ba
Udruženje roditelja djece i osoba u autističnom spektru - URDAS Avde Jabučice 3 urdass@gmail.com +387(63)861-055
Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje xy Kemala Kapetanovića 17 bhfpa.xy@bih.net.ba +387(0)33 717-301 +387(0)33 717-300 http://www.xy.com.ba
Udruženje za rane Bosne i Hercegovine Bolnička 25 jasminarahic@yahoo.com +387(33)298-129 http://www.urubih.ba
Crveni križ Kantona Sarajevo Nedima Filipovića 11 ckkantsa@bih.net.ba +387 (0) 33 659-862; 659-867 fax 659-859 http://www.ckks.ba
Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH - SUMERO Sutjeska 18 info@sumero.ba +387(33)268-640 http://sumero.ba
Udruženje građana oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo Marka Marulića 13/J ugcop@lol.ba +387(0)33 653-515 +387(0)33 656-574
Udruženje dječijih neurologa Bosne i Hercegovine Patriotske lige 81 info@rasti.ba +387(33)566-402
Udruženje za prevenciju ovisnosti "Narko NE" Josipa Vancaša 21/2 narkone@bih.net.ba +387(0)33 223-285 http://www.narkone.org
Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona Sarajevo Grbavička 6 ugpodpsa@bih.net.ba +387(33)811-105