Skip to main content

Strukovna udruženja - komore

Naziv Adresa Telefon E-mail Web
Udruženje diplomiranih zdravstvenih radnika u Federaciji BiH Bolnička 25 +387(0)33 444-901, fax: +387(0)33 264-821 udzrfbih@yahoo.com
Komora medicinskih sestara i tehničara Bolnička 25 +387(0)33 214-673
Komora medicinskih biohemičara Federacije BiH Bolnička 25, DIP +387(0)33 297-358
Stomatološka Komora Kantona Sarajevo Čekaluša 63 +387(0)33 266-546 dacs.komora@gmail.com http://www.dacs.ba
Komora magistara farmacije Federacije BiH Tešanjska 24a/9 Avaz Twist Tower +387(0)33 207-384; farmaceutskakomora@bih.net.ba http://www.farmaceutskakomora.ba
Ljekarska-liječnička komora Kantona Sarajevo Sprečanska br.5/III. Lamela C, Malta +387(0)33 219 272; +387(0)33 219 493 info@lkksa.ba, mersiha.zeco@lkksa.ba http://www.lkksa.ba/
Komora diplomiranih inžinjera medicinske radiologije Federacije Bosne i Hercegovine Bolnička 25 +387(0)33 297-541, +387(0)33 297-845 mail@kdimr.ba http://www.kdimr.ba
Komora sanitarnih inžinjera Federacije Bosne i Hercegovine Hasiba Brankovića 41 +387(0)62 877-121
Komora medicinsko-laboratorijskih dijagnostičara Federacije Bosne i Hercegovine adresa Komore: ul. Čekaluša 90, PP 134, 71000 Sarajevo; adresa predsjednika/Institucija: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, ul. Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica +387(0)61 614-147, +387(0)61 454-239, +387(0)62 376-202, +387(0)61 502-063 ibrahimagic.amir@gmail.com http://www.kmldfbih.ba
Komora zdravstvenih tehničara svih profila Kantona Sarajevo Bolnička 25 +387(0)33 297 514
Komora diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila Federacije Bosne i Hercegovine Ul. Bulevar Meše Selimovića broj 2 +387 (33) 292-615 komora@kdzifbih.ba http://www.kdzifbih.ba
Komora magistara farmacije Kantona Sarajevo Vilsonovo šetalište 10 +387 (33) 214 967 komora@farmaceutisarajevo.ba http://www.farmaceutisarajevo.ba
Udruženje/Udruga za fizioterapiju Federacije BiH Kranjčevićeva 12 +387(0) 66 909 218 uffbih@hotmail.com http://www.uffbih.ba
Farmaceutsko društvo FBiH Čekaluša 34 +387(0)33 269-270; +387(0)33 207-966; info@farmadrustvo.ba http://farmadrustvo.ba