Skip to main content

Ustanove


Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon

Dr. Mustafe Pintola 7
Telefon+387(0)33 639-065

Aleja Bosne Srebrene bb
Telefon+387(0)33 722-660

Kolodvorska 14
Telefon+387(0)33 722-334

Nahorevska 248
Telefon+387(0)33 206-732

Vrazova 11
Telefon+387(0)33 292-500

Silvija Strahimira Kranjćevića 12
Telefon+387(0)33 285-100

Josipa Vancaša 1
Telefon+387(0)33 560-200

Patriotske lige 36
Telefon+387(0)33 200-183

Nahorevska 173
Telefon+387(0)33 257-750, +387(0)33 257-751

Patriotske lige 36
Telefon+387(0)33 200-663

Bulevar Meše Selimovića 2
Telefon+387(0)33 656-246

Dr.Mustafe Pintola 1
Telefon+387(0)33 624-470

Kolodvorska 10
Telefon+387(0)33 616-326

Bolnička 4a
Telefon+387(0)33 443-269

Čekaluša 86
Telefon+387(0)33 270-170

Bolnička 25
Telefon+387(0)33 443-097

Alije Isakovica 3
Telefon+387(0)33 590 223

Ložionička 2
Telefon+387(0)33 725-203