Skip to main content

Zahtjevi i obrasci

Naslov
Obrasci za Uredbu o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije Obrazac 12.4.1. - preuzmi (40 KB) , Obrazac 12.4.2. - preuzmi (46 KB) , Obrazac 12.4.3. - preuzmi (38.5 KB)
Tabele za programe rada javnih zdravstvenih ustanova za 2019. godinu 1_-_2019_-_tabela_-_pzz_1_-_2019.xls (38 KB) , 2_-_2019_-_tabela_-_pzz_1.1._-_2019.xls (38 KB) , 3_-_2019_-_tabela_-_pzz_1.2._-_2019.xls (36.5 KB) , 1_-_2019_-_tabela_szz_2_-_2019.xls (37.5 KB) , 2_-_2019_-_tabela_szz_2.1._-_2019.xls (42.5 KB) , 3_-_2019_-_tabela_szz_2.2._-_2019.xls (36 KB) , 1_-_2019_-_tabela_tzz_3_-_2019.xls (37.5 KB) , 2_-_2019_-_tabela_tzz_3.1._-_2019.xls (43 KB) , 3_-_2019_-_tabela_tzz_3.2._-_2019.xls (36 KB) , 1_-_2019_-_tabela_ad_4._-_2019.xls (38.5 KB) , 2_-_2019_-_tabela_ad_4.1._-_2019.xls (25 KB)
OBRAZAC O ISPORUCI MEDICINSKOG SREDSTVA Preuzmi (36.5 KB)
Tabela - realizovani projekti EE 2016-2017 tbl. - preuzmi (46 KB)
Zahtjev za upućivanje na obavljanje pripravničkog staža zdravstvenog radnika sa završenom srednjom školom zdravstvenog usmjerenja Preuzmi (44.14 KB)
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju obavljanja metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi Preuzmi (27.22 KB)
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju pružanja mjera zdravstvene zaštite za obavljanje zdravstvene njege i rehabilitacije u ustanovi socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo Preuzmi (37.21 KB)
Zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama Preuzmi (38.99 KB)
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad privatne ordinacije/laboratorije/zdravstvene njege bolesnika u kući Preuzmi (46.37 KB)
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad ogranka apoteke zdravstvene ustanove Preuzmi (36.51 KB)
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad apoteke u privatnoj praksi Preuzmi (37.44 KB)
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad apoteke zdravstvene ustanove Preuzmi (45.66 KB)
Zahtjev za odobrenje polaganja stručnog ispita zdravstvenog radnika SSS Preuzmi (155.96 KB)
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad specijalizirane trgovine za promet medicinskih sredstava na malo Preuzmi (39.68 KB)
Zahtjev za medicinsko - sanitetski materijal za RVI sa područja Kantona Sarajevo Preuzmi (14.84 KB)
Zahtjev za ortopedsko pomagalo za RVI sa područja Kantona Sarajevo Preuzmi (15.03 KB)