Skip to main content

Privatne stomatološke ordinacije


Općina Centar


Hamdije Kreševljakovića 60
Telefon+378(0)33 200-326

Vilsonovo šetalište 2
Telefon+387(0)61 584-856

Maršala Tita 11
Telefon+387(0)61 132-770

Bardakčije 23
Telefon+387(0)33 443-680

Braće Begić 3
Telefon+387(0)33 223-123; +387(0)61 439-040

Ferhadija 10/A-1
Telefon+378(0)33 216-827

Hasana Sušića do broja 7
Telefon+387(0)61 177-748

Kromolj bb
Telefon+387(0)61 899-220

Fra Anđela Zvizdovića 4
Telefon+387(0)61 739-844

Branilaca Šipa bb
Telefon+387(0)61 206-650, +387(0)62 345-756

Jovana Bijelića 4
Telefon+387(0)61 478 640

Maršala Tita 5
Telefon+378(0)61 352-752; +378(0)61 439-381

Ivana Cankara 1
Telefon+378(0)61 818-665

Turhanija 4
Telefon+387(0)61 150-510


Općina Novo Sarajevo


Kolodvorska 11A
Telefon+378(0)33 231-716

Behdžeta Mutevelića 22/I
Telefon+378(0)33 642-941

Azize Šaćirbegović bb, objekat P-6, prostor broj 29
Telefon+387(0)61 102-994

Džemala Bijedića 44
Telefon+387(0)61 109-974

Muhameda ef. Pandže 11
Telefon+378(0)33 533-962

Hasana Brkića 30
Telefon+378(0)33 651-159

Azize Šaćirbegović bb, TC II-P6
Telefon+387(0)61 206-122

Džemala Bijedića 29
Telefon+378(0)61 139-457

Hrasnička 34
Telefon+378(0)33 659-840

Zagrebačka 77
Telefon+387(0)61 201-412

Paromlinska 34
Telefon+378(0)33 655-021

Banjalučka 3
Telefon+378(0)33 643-182

Azize Šaćirbegović bb
Telefon+387(0)33 206-256

Kemala Kapetanovića 57/VP
Telefon+387(0)61 109-449

Antuna Branka Šimića 2B/I
Telefon+378(0)61 200-998

Zmaja od Bosne 7 - Importane centar VI sprat
Telefon+387(0)33 212-089, +387(0)33 444-333

Branilaca Sarajeva 20
Telefon+387(0)62 824-862

Hamdije Čemelića 3
Telefon+387(0)61 864-627

Azize Šaćirbegović bb
Telefon+387(0)61 374-967

Trg heroja 45
Telefon+387(0)61 842 486, +387(0)61 142-889

Envera Šehovića 30
Telefon+387(0)61 242-305

Muhameda ef. Pandže 407
Telefon+387(0)61 712-679

Azize Šaćirbegović bb
Telefon+387(0)61 801 434, +387(0)61 841 400


Općina Ilidža


Bosanskih gazija 29
Telefon+387(0)33 621-307

Vinka Šamarlića 1
Telefon+378(0)61 274-797

Ibrahima Ljubovića 59/61
Telefon+378(0)61 191-920

Trg Oteškog bataljona 59
Telefon+378(0)33 545-471

Butmirska cesta 152
Telefon+387(0)61 199-062

Ivana Brkića 32, Otes
Telefon+387(0)61 912-105, +378(0)33 636-860

Mustafe Ice Voljevice 6a
Telefon+378(0)61 872-715

Stupska bb Tibra II Stup Nukleus, Kompleks B, Poslovni prostor P1
Telefon+387(0)61 249-645

Osik 153, Osijek
Telefon+387(0)61 258-222, +387(0)33 623-302

Stupska bb, Tibra II, objekat B1, ulaz A
Telefon+387(0)70 231-022, +387(0)61 764-443

Barska 34 A, lamela A-2, ulaz 2 - naselje Otes
Telefon+387(0)33 626 222


Općina Stari Grad


Mula Mustafe Bašeskije 29
Telefon+378(0)33 537-530

Josipa Štadlera 8
Telefon+378(0)33 213-655

Mula Mustafe Bašeskije 1
Telefon+378(0)61 187-109

Nikolića čikma 1
Telefon+387(0)61 156-258

Bakarevića 1
Telefon+387(0)33 211-327

Hamdije Kreševljakovića 61
Telefon+387(0)61 900-955

Hamdije Kreševljakovića 61
Telefon+387(0)61 102 174


Općina Novi Grad


Trg Međunarodnog prijateljstva 1
Telefon+387(0)61 914-470

Akifa Šeremeta 62
Telefon+387(0)61 184-364

Hamdije Kapidžića 11
Telefon+378(0)61 165-937

Smaje Šikala 2
Telefon+387(0)61 142-909

Aleja Bosne Srebrene do broja 101
Telefon+387(0)61 525-709

Trg Grada Prato do broj 6
Telefon+387(0)61 142-992

Adema Buće 3
Telefon+378(0)61 134-995

Tržno poslovni centar "KONY"; Lamela B-24; Dobrinja II
Telefon+378(0)33 474-440

Salke Lagumdžije 13
Telefon+378(0)63 335-288

Dobrinja II–raskršće ulica Branilaca Dobrinje i Transferzale „F“, - B-23 u sklopu TPC „KONY“
Telefon+387(0)61 160-675

Tuzlanska bb, niz V, lamela C/I
Telefon+387(0)61 804-144

Bulevar Meše Selimovića 2A/I
Telefon+387(0)61 893-336

Adema Buće 82
Telefon+387(0)66 022-832; +387(0)60 3294959

Bulevar Branilaca Dobrinje 15
Telefon+387(0)61 772-429

Dobrinjske bolnice bb
Telefon+378(0)62 499-815

Džemala Bijedića 129, Nova Otoka, Lamela B, poslovni prostor broj 20
Telefon+387(0)61 843-353

Branislava Nušića 160
Telefon+387(0)62 445-701


Općina Ilijaš


Hašima Spahića 6
Telefon+387(0)61 928-503

126. Ilijaške brigade 92
Telefon+387(0)61 238-545