Skip to main content

INFORMACIJA ZA JAVNOST O EPIDEMIJI MORBILA U KANTONU SARAJEVO

Submitted by muris.muratovic on 30, May 2024

Od početka pojave zarazne bolesti Morbila u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je, nakon što je dobilo Stručno mišljenje od Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo dana, 26. 01. 2024. godine proglasilo epidemiju morbila na području Kantona Sarajevo. ( u “Službenim novinama FBiH” objavljeno 09. 02. 2024. u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” objavljeno 15. 02. 2024. godine ); kao i Naredbu o proglašenju epidemije zarazne bolesti Pertusis u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, 21. 03. 2024. i “Službene novine FBiH” objavljeno 20. 03. 2024. godine.

U januaru 2024. godine prijavljeno je 15 oboljelih i 490 eksponiranih osoba (osobe koje su bile u kontaktu sa oboljelim).

Od proglašenja epidemije, u cilju transparentnosti informacija za javnost, uposlenici Zavoda za javno zdravstvo KS su na web stranici Zavoda svakodnevno ažurirali podatke o broju oboljelih, te je Ministarstvo zdravstva održalo niz sastanaka sa zdravstvenim ustanovama u cilju praćenja epidemije i poduzimanja mjera u cilju spriječavanja širenja epidemije, o čemu je obaviještena šira javnost.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo predložilo je konkretne korake i mjere Vladi Kantona Sarajevo, a koje je Vlada Kantona Sarajevo usvojila na 10. sjednici održanoj 01. 02. 2024. godine. 

Do danas, u Kantonu Sarajevo je vakcinisano 6.909 djece, a broj oboljelih od morbila u Kantonu Sarajevo je 3.315. 

Broj oboljele djece je trenutno u opadanju, a vakcinacija se redovno obavlja u svim OJ Doma zdravlja Kantona Sarajevo. Još uvijek je veliki broj nevakcinisane djece i to je razlog pojave i širenja epidemije. 

Usvojene mjere i dalje su na snazi, a Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i pedijatri u Kantonu Sarajevo kontinuirano pozivaju roditelje da vakcinišu svoju djecu, jer je vakcinacija protiv morbila naučinkovitija mjera za spriječavanje širenja epidemije.

Mjere su dostupne i na web stranici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, našim društvenim platformama, kao i na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo kontinuirano radi na edukaciji građana kako bi se što veći broj djece vakcinisao. 

Sve informacije su transparentne i na svaki novinarski upit smo bili i ostali dostupni. Od proglašenja epidemije u medijima smo, kao i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo KS detaljno objasnili i redovno pozivali roditelje da vakcinišu djecu kao jedinu efikasnu mjeru za spriječavanje obolijevanja većeg broja djece. Kroz brojna gostovanja u medijima, objasnili smo i to da smo prvi proglasili epidemiju u odnosu na druge u FBiH, vakcinisali najveći broj djece u BiH i svako medijsko obraćanje koristimo da apelujemo na roditelje za vakcinaciju, pa tako i ovaj put. 

Shodno navedenom, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo će i dalje pratiti situaciju u vezi sa epidemijom morbila, te poduzimati mjere u skladu sa nadležnostima i bez potrebe širenja panike među građanima Kantona Sarajevo.


 


 

Vrsta aktuelnosti
Novosti
Objavi na
Ministarstvo
Slika