Skip to main content

PONIŠTENJE PONOVNOG JAVNOG OGLASA ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE NA UPRAŽNJENE POZICIJE DVA (2) ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU – SARAJEVO, ISPRED KANTONA SARAJEVO