Svjetski dan farmaceuta

Salernska medicinska škola - najpoznatija škola srednjeg vijeka za obrazovanje ljekara i apotekara je imala ključni uticaj na farmaciju kao samostalnu profesiju Istorijski gledano 1240. god Sicilijanski kralj i Rimski Car Fridrih II Hohenstaufen je donio odredbe “Constitutiones Regum regni utriusque Siciliae“, poznate pod nazivom Sicilijanski edikt (Salernski edikt) kojim su formalno odvojene profesije liječenja i pripremanja lijekova. Medicina i farmacija su se razdvojile u dvije zasebne grane, koje će se dalje razvijati i granati samostalno Oko 770 godina kasnije, tačnije 25. septembra 2009. godine u Istanbulu je utemeljen  Svjetski dan farmaceuta od strane Međunarodne farmaceutske federacije (FIP, The International Pharmaceutical Federation). Toga dana je 1912.g. službeno osnovana globalna međunarodna farmaceutska federacija (FIP) u Haagu. Preko svojih 122 članica Organizacije i 4000 pojedinačnih članova, FIP predstavlja i služi gotovo dva milijuna praktičara i znanstvenika širom svijeta.

Na Svjetski dan farmaceuta, svi farmaceuti se pozivaju da u svojim apotekama organiziraju razne aktivnosti koje promovišu vrijednosti i znanja farmaceutske struke, te ukazuju na neosporno izniman doprinos farmaceuta u poboljšanju zdravlja širom svijeta.