Komora zdravstvenih tehničara svih profila Kantona Sarajevo

Vrsta: 
2
Ovlaštena osoba: 
Elvir Durić
Adresa: 
Bolnička 25
Telefon: 
+387(0)33 297 514
E-mail: