Propisi

Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o lijekovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 109/12
Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/97, PDF icon 7/02, PDF icon 70/08, PDF icon 48/11, PDF icon 36/18
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/01, PDF icon 40/02, PDF icon 52/11
Zakon o zaštiti od jonizirajućih zračenja i radiacionoj sigurnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 15/99
Zakon o ograničenoj uporabi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, PDF icon 35/98, PDF icon 11/99, PDF icon 50/11
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/05
Naredba o utvrđivanju referalnih cijena lijekova („Službene novine FBiH“, br. 14/07 i 26/07 – Ispravka) 'Službene novine FBiH'
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 58/08
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila („Službeni list RBiH“, broj 13/07) 'Službeni list RBiH'
Pravilnik o nomenklaturi, standardima i normativima u zdravstvenoj djelatnosti („Službeni list SR BiH“, broj 10/83) 'Službeni list SRBiH'
Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/06
Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 50/04
Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH'
Zakon o sanitarnoj inspekciji (“Službeni list SRBiH”, br. 23/77, 16/82, 13/83 i 15/90) 'Službeni list SRBiH'
Zakon o prometu otrova („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH'
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH'