Propisi

Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, PDF icon 75/06 - Ispravka
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/09
Odluka o usvajanju mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/00, PDF icon 21/07
Odluka o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/04, PDF icon 11/06, PDF icon 16/11, PDF icon 38/18
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Klinički centar Univerziteta u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/13
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Odluka o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/98, PDF icon 30/07
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/12
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/14, PDF icon 1/18
Odluka o osnivanju Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/04, PDF icon 10/05, PDF icon 31/07
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12, PDF icon 49/13
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Odluka o obaveznoj sistemskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/13, PDF icon 23/16, PDF icon 7/17, PDF icon 36/13, PDF icon 41/19, PDF icon 42/19
Odluka o mreži apoteka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/08
Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kojeg je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/12
Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/12, PDF icon 12/13, PDF icon 17/15
Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/06, PDF icon 12/13
Odluka o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo” 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/04
Odluka o dijagnostičko-terapijskim vodičaima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/04, PDF icon 26/05
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove "Apoteke Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12, PDF icon 33/13 - ispravka
Odluka o kriterijima za imenovanje u upravna vijeća u oblasti zdravstva („Službene novine FBiH“, broj 35/04) 'Službene novine FBiH'
Odluka o standardnoj klasifikaciji djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/98, 36/98 i 47/98) 'Službene novine FBiH'
Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“, br: 5/03 , 18/04 i 57/07) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o specijalizaciji iz porodične medicine 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/99, PDF icon 50/00, PDF icon 22/02
Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/09
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/02, PDF icon 20/19
Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/08
Pravilnik o medicinskim pomagalima („Službene novine FBiH“, br: 58/06 i 24/07) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra za organiziranje depoa lijekova („Službene novine FBiH“, broj 22/02) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila („Službene novine FBiH“, broj 63/07) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o uvjetima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan teritorije Federacije Bosne i Hercegovine odnosno izvan Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 1/05) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o načinu pregleda umrlih i načinu utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Službene novine FBiH“, broj 15/00) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora („Službene novine FBiH“, broj 5/00) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službeni list SRBiH“, br. 27/86, 38/86 i 7/87, te „Službene novine FBiH“ broj 7/03) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o uvjetima uvoza lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 1/03 i 41/04) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz obiteljske medicine („Službene novine FBiH“, broj 1/03) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o specijalizaciji iz porodične medicine ("Službene novine FBiH“, br. 7/99, 50/00 i 22/02) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o registraciji lijekova (Službene novine FBiH“, br. 34/02, 35/06 i 53/06) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o prijavljivanju i praćenju nuspojava lijekova 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/02
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (Službene novine FBiH“, broj 31/02) 'Službene novine FBiH'
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o vrstama i načinu postupanja sa medicinskim otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/04