Propisi

Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o vođenju i održavanju registra administrativnih postupaka 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/16
Odluka o uspostavi registra administrativnih postupaka Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/16
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Apoteke Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/14, PDF icon 20/16
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/14, PDF icon 12/16, PDF icon 28/17, PDF icon 36/18
Odluka o Listi lijekova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Odluka o listi lijekova Kantona Sarajevo 43/18, PDF icon Magistralna lista lijekova Kantona Sarajevo 43/18, PDF icon Terapijski list bolničkog pacijenta 43/18, PDF icon Izmjene i dopune Odluke o listi lijekova KS 11/21, PDF icon Izmjene i dopune Odluke o listi lijekova KS 26/21, PDF icon A lista Prvi dio 26/21, PDF icon A lista Drugi dio 26/21, PDF icon B lista 26/21, PDF icon Bolnička lista 26/21, PDF icon Izmjene i dopune Liste lijekova 28/21, PDF icon Izmjene i dopune Liste lijekova 30/21
Odluka o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka za 2016.godinu na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/16, PDF icon 29/16
Odluka o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 60/14
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Opća bolnica "Prim dr Abdulah Nakaš" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/14
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/13, PDF icon 31/16
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/13
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/13
Odluka o davanju saglasnosti na Program za kontrolu tuberkuloze u Federaciji Bosne i Hercegovine (NTP) za period 2013.-2017.godina 'Službene novine FBiH' PDF icon 96/13
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i de 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/16
Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obaveznog liječenja od ovisnosti počinitelja nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 99/15
Pravilnik o dodatnoj edukaciji medicinskih sestara-tehničara iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju 'Službene novine FBiH' PDF icon 99/15
Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra kojima se osiguravaju mjere zdravstvene zaštite za obavljanje zdravstvene njege i rehabilitacije u ustanovama socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 80/15
Pravilnik o zdravstvenog savjeta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/15
Pravilnik o sticanju i korištenju akademskih titula. stručnih i naučnih zvanja na području Kantona Sarajevo za studij medicine, veterine, stomatologije, farmacije i zdravstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/14
Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti za potrebe fakultetske nastave 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/14
Pravilnik o načinu praćenja potrošnje lijekova 'Službene novine FBiH' PDF icon 98/14
Pravilnik o stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora 'Službene novine FBiH' PDF icon 95/14
Pravilnik o načinu uvođenja novih zdravtsvenih tehnologija u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, kao i postupak odobravanja korištenja zdravtsvenih tehnologija 'Službene novine FBiH' PDF icon 84/14
Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/16
Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra, kao i postupku verifikacije zdravstvenih ustanova i laboratorija koje obavljaju transplantacijsku djelatnost 'Službene novine FBiH' PDF icon 21/14, PDF icon 22/16
Pravilnik o uvjetima i načinu uvoza lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet 'Službene novine FBiH' PDF icon 104/13
Pravilnik o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne privatne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom 'Službene novine FBiH' PDF icon 104/13, PDF icon 16/14, PDF icon 66/15
Pravilnik o kriterijima za prijem subspecijalizanata 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/13, PDF icon 55/14
Pravilnik o kriterijima za prijem specijalizanata 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/13, PDF icon 55/14
Pravilnik o načinu ostvarivanja saradnje sa srodnim stranim, međunarodnim i međuentitetskim organizacijama u cilju razmjene organa i tkiva radi presađivanja 'Službene novine FBiH' PDF icon 101/13
Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/12
Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći 'Službene novine FBiH' PDF icon 98/13, PDF icon 82/14, PDF icon 51/17, PDF icon 22/19
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o uspostavi liste čekanja za lijekove sa Liste lijekova Fonda solidarnosti BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/15, PDF icon 23/15
Uputstvo o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/14, PDF icon 47/15
Standard ili kodeks
Naziv Pravni izvor Prilog
Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14