Propisi

Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik za prevenciju i sprečavanje korupcije u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i internom prijavljivanju korupcije te zaštiti lica koje prijavljuje korupciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 43/22
Pravilnik o zdravstvenim uslugama za koje se ne može formirati lista čekanje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/22, PDF icon 40/22
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument File Pravilnik_preuzmi
Pravilnik o standardima za uvođenje i realizaciju javno dostupne rane defibrilacije na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/22
Prečišćeni tekst pravilnika o priznavanju troškova nabavke skupih COVID lijekova i lijekova koji nisu obuhvaćeni listom lijekova Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Prečišćeni tekst - preuzmi
Pravilnik o organizaciji i načinu rada Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Pravilnik_preuzmi
Pravilnik o načinu izvještavanja, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama u postupcima presađivanja organa u svrhu liječenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/19
Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u oblasti primjene tkiva i ćelija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja te sadržaju i obliku obrasca godišnjeg izvještaja 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/19
Pravilnik o stručnom usavršavanju zdravstvenih saradnika u oblasti psihoterapijskog savjetovanja za djecu i adolescente 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/19
• Pravilnik o kontroli propisivanja, izrade, isporuke, preuzimanja i korištenja medicinskih sredstava 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 53/18
Ргаvilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima bazenskih kupališta i zdravstvenoj ispravnost bazenskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/18
• Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ustanove koje obavljaju zdravstvene preglede i načinu obavljanja zdravstvenih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja, te drugim pitanjima od značaja za utvrđi 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/18
Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/18 Prvi dio, PDF icon 61718 Drugi dio
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/18
• Pravilnik o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/18
Pravilnik o kriterijima za testiranje darovaoca u pogledu bolesti koje se mogu prenositi presađivanjem 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/14, PDF icon 35/18
Pravilnik o sadržaju obrasca, načinu i postupku dostavljanja, načinu vođenja evidencije, te postupku opoziva izjave o nedarivanju organa i tkiva 'Službene novine FBiH' PDF icon 21/18
Pravilnik o uvjetima u pgledu prostora, opreme i kadra za čuvanje i primjenu svih vrsta lijekova koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/18
Pravilnik o Etičkom komitetu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon Preuzmi
Pravilnik o postupku po javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava neprofitnim organizacijama I udruženjima iz oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 14/17
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade predsjedniku i članovima stručnih komisija i radnih tijela koje imenuje Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo za realizaciju usluga iz nadležnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/17
Odluka o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora (regresa) za 2019. godinu Interni dokument PDF icon 10-14-21855/19
Rješenje o imenovanju Zdravstvenog savjeta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon 10-05-28708-1/17
Rješenje o imenovanju Koordinacionog odbora za praćenje organizacije i izvođenje deratizacije Interni dokument PDF icon 10-05-6820-1/19
Rješenje o imenovanju Etičkog komiteta Ministarstva zdravstva Kantona sarajevo Interni dokument PDF icon 10-05-29343/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - stomatološka sestra/tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30456/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - sanitarno-ekološki tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30457/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - psihogerijatrijska sestra/tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30458/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - pedijatrijska sestra/tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30453/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - medicinska sestra/tehničar 2 Interni dokument PDF icon 10-05-30452/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - medicinska sestra/tehničar 1 Interni dokument PDF icon 10-05-30452/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - laboratorijski tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30461/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - fizioterapeutski tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30460/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - farmaceutski tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30459/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - akušersko-ginekološka sestra/tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30454/17
Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima stručnih komisija i radnih tijela koje imenuje Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo za realizaciju usluga iz nadležnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon 10-05-26810/17
Statut JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/18
Poslovnik o radu Etičkog komiteta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
• Zakon o liječenju neplodnosti i biomediicnski potpomognutom oplodnjom 'Službene novine FBiH' PDF icon 59/18