Propisi

Propisi MZ

Ukupno 271 - 300 od 319
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/14,PDF icon 47/15
Uputstvo o uspostavi liste čekanja za lijekove sa Liste lijekova Fonda solidarnosti BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/15,PDF icon 23/15
Uputstvo o vrstama i načinu postupanja sa medicinskim otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/04
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Jedinstvena pravila za izradu propisa u institucijama u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11/05
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teriotiriji Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/07
Metodologija izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i godišnjih izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/08 - I dio,PDF icon 5/08 - II dio,PDF icon 5/08 - III dio,PDF icon 5/08 - IV dio
Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u pogledu djelatnosti centra za mentalno zdravlje u zajednici, centra za fizikalnu rehabilitaciju, specifične preventivno-promotivne zdr 'Službene novine FBiH' PDF icon 104/13
Naredba o načinu i uvjetima vršenja redovne kontrole svake serije uvezenog lijeka i ljekovite supstance u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 29/06) 'Službene novine FBiH'
Naredba o programu mjera zaštite oralnog zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/14
Naredba o Programu mjera zaštite zdravlja od štetnih faktora okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Naredba o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2019. godini 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/19
Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti porodične medicine, radiološke dijagnostičke djelatnosti primarnog nivoa i preventivne zdravstvene zaštite mladih u školama i fakultetima 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/11
Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/14,PDF icon 107/14,PDF icon 58/18
Naredba za sprovođenje mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/10
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade predsjedniku i članovima stručnih komisija i radnih tijela koje imenuje Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo za realizaciju usluga iz nadležnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/17 PDF icon 38/17
Odluka o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora (regresa) za 2019. godinu Interni dokument PDF icon 10-14-21855/19
Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima stručnih komisija i radnih tijela koje imenuje Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo za realizaciju usluga iz nadležnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument 10-0526810/17 PDF icon 10-05-26810/17
Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 54/05
Politika lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/11
Poslovnik o radu Etičkog komiteta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/16,PDF icon 36/16
Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst,PDF icon 15/13
Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 71/14
Rješenje o imenovanju Etičkog komiteta Ministarstva zdravstva Kantona sarajevo Interni dokument PDF icon 10-05-29343/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - akušersko-ginekološka sestra/tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30454/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - farmaceutski tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30459/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - fizioterapeutski tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30460/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - laboratorijski tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30461/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - medicinska sestra/tehničar 1 Interni dokument PDF icon 10-05-30452/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - medicinska sestra/tehničar 2 Interni dokument PDF icon 10-05-30452/17