Propisi

Propisi MZ

Ukupno 301 - 319 od 319
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - pedijatrijska sestra/tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30453/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - psihogerijatrijska sestra/tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30458/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - sanitarno-ekološki tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30457/17
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - stomatološka sestra/tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30456/17
Rješenje o imenovanju Koordinacionog odbora za praćenje organizacije i izvođenje deratizacije Interni dokument PDF icon 10-05-6820-1/19
Rješenje o imenovanju Zdravstvenog savjeta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon 10-05-28708-1/17
Sertifikacijski standardi za apoteke - AKAZ 'Službene novine FBiH' PDF icon Maj 2013. godine
Smjernice za uspostavljanje i jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/05
Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurane osobe pripadaju 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/02
Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurane osobe pripadaju („Službene novine FBiH“, broj 8/02); 'Službene novine FBiH'
Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Službene novine FBiH“, br. 41/01 i 7/02) 'Službene novine FBiH' PDF icon 41/01 - preuzmi,PDF icon 7/02 - preuzmi
Sporazum o razvojnom kreditu - Projekat jačanja razvojnog sektora - Ugovor između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/06 - Međunarodni ugovori
Statut JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/18 PDF icon 36/18
Statut Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/13
Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/00,PDF icon 18/02,PDF icon 30/08,PDF icon 1/12,PDF icon 15/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH - Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove 'Službene novine FBiH' PDF icon 34/13,PDF icon 90/13,PDF icon 90/13 - Izmjene i dopune
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/17,PDF icon Izmjene i dopune - 5/18
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/17,PDF icon Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora - 39/18
Ugovor o nabavci polica/ormara koje služe za odlaganje registratora, a za potrebe uposlenika Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Ugovor - Sprzo Company