Propisi

Propisi MZ

Ukupno 1 - 30 od 319
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Naredba o utvrđivanju referalnih cijena lijekova („Službene novine FBiH“, br. 14/07 i 26/07 – Ispravka) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o nomenklaturi, standardima i normativima u zdravstvenoj djelatnosti („Službeni list SR BiH“, broj 10/83) 'Službeni list SRBiH'
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila („Službeni list RBiH“, broj 13/07) 'Službeni list RBiH'
Zakon o apotekarskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Zakon o budžetima u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/13,PDF icon 9/14-Ispravka,PDF icon 13/14
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03,PDF icon 23/04,PDF icon 39/04,PDF icon 54/04,PDF icon 67/05,PDF icon 8/06,PDF icon 4/12,PDF icon 99/15
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 86/07
Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12
Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH'
Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 50/04
Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14,PDF icon 47/14
Zakon o krvi i krvnim sastojcima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/10
Zakon o lijecnistvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 56/13
Zakon o lijekovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 109/12
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 58/08
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03,PDF icon 34/03
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/05
Zakon o ograničenoj uporabi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98,PDF icon 35/98,PDF icon 11/99,PDF icon 50/11
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12,PDF icon 41/12,PDF icon 8/15,PDF icon 13/17
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06,PDF icon 75/06 - Ispravka
Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Zakon o prekršajima 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/14
Zakon o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i HercegovineU KANTONU SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/11
Zakon o prometu otrova („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH'
Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 83/09