Zahtjevi i obrasci

Tabele za programe rada javnih zdravstvenih ustanova za 2019. godinu Office spreadsheet icon 1_-_2019_-_tabela_-_pzz_1_-_2019.xls, Office spreadsheet icon 2_-_2019_-_tabela_-_pzz_1.1._-_2019.xls, Office spreadsheet icon 3_-_2019_-_tabela_-_pzz_1.2._-_2019.xls, Office spreadsheet icon 1_-_2019_-_tabela_szz_2_-_2019.xls, Office spreadsheet icon 2_-_2019_-_tabela_szz_2.1._-_2019.xls, Office spreadsheet icon 3_-_2019_-_tabela_szz_2.2._-_2019.xls, Office spreadsheet icon 1_-_2019_-_tabela_tzz_3_-_2019.xls, Office spreadsheet icon 2_-_2019_-_tabela_tzz_3.1._-_2019.xls, Office spreadsheet icon 3_-_2019_-_tabela_tzz_3.2._-_2019.xls, Office spreadsheet icon 1_-_2019_-_tabela_ad_4._-_2019.xls, Office spreadsheet icon 2_-_2019_-_tabela_ad_4.1._-_2019.xls
OBRAZAC O ISPORUCI MEDICINSKOG SREDSTVA Microsoft Office document icon Preuzmi
Tabela - realizovani projekti EE 2016-2017 Office spreadsheet icon tbl. - preuzmi
Zahtjev za upućivanje na obavljanje pripravničkog staža zdravstvenog radnika sa završenom srednjom školom zdravstvenog usmjerenja PDF icon Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju obavljanja metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi PDF icon Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju pružanja mjera zdravstvene zaštite za obavljanje zdravstvene njege i rehabilitacije u ustanovi socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo PDF icon Preuzmi
Zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama PDF icon Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad privatne ordinacije/laboratorije/zdravstvene njege bolesnika u kući PDF icon Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad ogranka apoteke zdravstvene ustanove PDF icon Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad apoteke u privatnoj praksi PDF icon Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad apoteke zdravstvene ustanove PDF icon Preuzmi
Zahtjev za odobrenje polaganja stručnog ispita zdravstvenog radnika SSS PDF icon Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad specijalizirane trgovine za promet medicinskih sredstava na malo PDF icon Preuzmi
Zahtjev za medicinsko - sanitetski materijal za RVI sa područja Kantona Sarajevo File Preuzmi
Zahtjev za ortopedsko pomagalo za RVI sa područja Kantona Sarajevo File Preuzmi