Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo

PrilogVeličina
PDF icon 8/177.37 MB
Vrsta propisa: 
2
3