Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u oblasti primjene tkiva i ćelija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja te sadržaju i obliku obrasca godišnjeg izvještaja

PrilogVeličina
PDF icon 9/19360.82 KB
Vrsta propisa: 
4
2
Broj službenog glasila: 
9/19
Strateški: 
NE
Nevažeći: 
NE