Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade predsjedniku i članovima stručnih komisija i radnih tijela koje imenuje Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo za realizaciju usluga iz nadležnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

PrilogVeličina
PDF icon 38/17101.13 KB
Vrsta propisa: 
10
3
Broj službenog glasila: 
38/17
Strateški: 
NE
Nevažeći: 
NE