„Prva privatna ginekološka ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom Prim. dr Sabina Čengić“

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije
Ultrazvučna dijagnostika
Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Hamdije Kreševljakovića 61/2
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)61 489-267
Ovlaštena osoba: 
Prim. dr Sabina Čengić
E-mail: 
Lokacija: