„Privatna ordinacija za anesteziju i terapiju bola“ - dr Suad Rožajac, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Djelatnost: 
specijalističko-konsultativne usluge iz oblasti anestezije i reanimacije
interventno liječenje i terapija bola u oblasti hirurgije, stomatologije i drugim dijagnostičko terapijskim procedurama
Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Branislava Nušića 166
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Ovlaštena osoba: 
dr Suad Rožajac, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Lokacija: