Privatna zdravstvena ustanova - Stomatološka poliklinika "QUICK SMILE" dr. Mrzić Amela

Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Zmaja od Bosne 7 - Importane centar VI sprat
Telefon: 
+387(0)33 212-089, +387(0)33 444-333
Radno vrijeme: 
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Djelatnost: 
- specijalističko konsultativne usluge iz oblasti maksilofacijalne hirurgije
- Polivalentne stomatološke usluge
- hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji
- specijalističko konsultativne usluge iz oblasti stomatološke protetike
Rukovodilac: 
dr. Mrzić Amela
Lokacija: