Privatna stomatološka ordinacija "Selimbegović" - Selimbegović dr Alma

Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Mula Mustafe Bašeskije 1
Telefon: 
+378(0)61 187-109
Radno vrijeme: 
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Djelatnost: 
- Polivalentne stomatološke usluge
Rukovodilac: 
Selimbegović dr Alma
Lokacija: