Privatna stomatološka ordinacija sa zubotehničkim laboratorijem "Islamović dr. Nerim" - Islamović dr Nerim

Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Alifakovac 5
Telefon: 
+378(0)33 232-425
Radno vrijeme: 
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Djelatnost: 
- zubotehnički laboratorij
- Polivalentne stomatološke usluge
Rukovodilac: 
Islamović dr Nerim
Lokacija: