Privatna stomatološka ordinacija - "Moj stomatolog dr Malik Hadžimešić"

Općina: 
Ilidža
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Butmirska cesta 14
Radno vrijeme: 
svaki radni dan od 11,00 do 18,00 subota 11,00 do 16,00
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Djelatnost: 
- Polivalentne stomatološke usluge
Rukovodilac: 
Malik Hadžimešić
Lokacija: