Privatna stomatološka ordinacija - Fazlagić dr Esad

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Dajanli Ibrahim bega 10
Telefon: 
+387(0)33 613-241
Radno vrijeme: 
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Djelatnost: 
- Polivalentne stomatološke usluge
Rukovodilac: 
Fazlagić dr Esad
Lokacija: