ZU"Eurovita Pharmacia" Mostar - Ogranak - Apoteka "Nedžarići"

Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Selma Selimović Hidić
Adresa: 
Trg međunarodnog prijateljstva 18
PZU"Denida"
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 769-625
+387(0)33 769-626
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: