ZU "Eurovita Pharmacia" Mostar - Ogranak - Apoteka "Merkator"

Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Melisa Šahman
Adresa: 
Ložionička 16
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 716-925
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: