PA "Čelebić"

Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Čelebić Fatima
Adresa: 
Adema Buće 54
PA "Čelebić"
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: