LJZU "Lupriv ljekarne" Mostar, Ogranak broj 02

Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Zehra Kurtanović
Adresa: 
Grbavička 85
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 664-795
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: