ZU "Eurovita Pharmacia" Mostar - Ogranak - Apoteka "Markale"

Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Lejla Bahtić
Adresa: 
Mula M. Bašeskije 12
 
 
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 223-842
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: