LJZU "Lupriv ljekarne" Mostar, Ogranak broj 3

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Alisa Kazić
Adresa: 
Skenderija 5
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 216-505
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: