PZU "Gral"

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Šefika Stomornjak
Adresa: 
Dejzina Bikića do br 19
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 426-950
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: