PZU "MGM" Apoteke - Kakanj - Ogranak-Apoteka 2

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Kafedžić Dalma
Adresa: 
Patriotske lige 22

PZU "MGM" Apoteke - Kakanj - Ogranak-Apoteka 2

Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 206-432
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: