LJZU "Lupriv ljekarne" Mostar, Ogranak broj 13

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Jasminka Bešlagić Hodžić
Adresa: 
Višnjik 35a
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 550-096
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: