PZU "Galenus"

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Sabina Slatina Ćato
Adresa: 
Hiseta 17
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: