PZU "Oaza Zdravlja" - Ogranak "Dobrinja II"

Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Esma Subašić Lindov
Adresa: 
Esada Pašalića 10
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: