PA "Al-Tawil"

Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Nadija Kurtović Al-Tawil
Adresa: 
Hamdije Kapidžića 3-4
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: