PA "Bardakčije"

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Fatima Hadžihasanović Kršo
Adresa: 
Bardakčije 18
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: