ZU "Eurovita Pharmacia" Mostar - Ogranak - Apoteka "Velešići"

Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Vahida Baručija
Adresa: 
Muhameda ef. Pandže bb
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0)33 814-615
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: