PZU "Al Hana"- ogranak "Al Hana Vraca"

Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Elvira Škiljić
Adresa: 
Derviša Numića 75
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: