LJZU "Lupriv ljekarne" Mostar, Ogranak broj 7

Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Merdina Karić Mišić
Adresa: 
Obala Isabega Ishakovića 7
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: