PZU "FAMILY"

Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
direktor Aida Sijerčić, odg osoba Merima Korić Dizić
Adresa: 
Iza Hrida 22
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: