ZU "Eurovita Pharmacia" Mostar - Ogranak - Apoteka "Hrasnica"

Općina: 
Ilidža
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Zahida Srna
Adresa: 
Šehitluci broj 2
Ugovorna apoteka: 
Da
Telefon: 
+387(0) 33 429-366
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: