PZU Apoteka "Al Hana"

Općina: 
Ilidža
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Melisa Omeragić
Adresa: 
Ejuba Sarajkića bb

PZU "Al Hana" - Ogranak "Al Hana Hrasnica"

Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: