PZU "Oaza Zdravlja"

Općina: 
Ilidža
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
direktor i odgovorna osoba za stručni rad Sanela Sikira
Adresa: 
dr Mustafe Pintola bb

PZU "Oaza Zdravlja"

Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: