ZU "Eurovita Pharmacia" Mostar - Ogranak - Apoteka "Širokača"

Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Naida Kapetanović
Adresa: 
Komatin 3
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: