Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo

Vrsta: 
1
Ovlaštena osoba: 
Almir Šahmanija, predsjednik Udruženja
Adresa: 
Isa bega Ishakovića 9
Telefon: 
+387(0)33 571-600
E-mail: